Prodajni postupak

KUPNJA STANA ZA GOTOVINU

Kupnja stana važna je odluka u životu svakog pojedinca. Postupak kupnje stana može biti stresan i kompliciran. Kako bismo vam olašali kupnju pripremili smo za vas vodič za kupnju stana u kojem vam detaljno pojašnjavamo sve korake pri kupnji.

Nakon odabira željenog stana, kupac isti može rezervirati osobno ili telefonski u našem prodajnom uredu na brojeve telefona 01/4666-335 ili 01/4666-765. Prilikom rezervacije potrebno je ostaviti ime, prezime i broj telefona (mobitela). Rezervacija je besplatna i traje 7 dana.

Ukoliko se kupac odlučio na kupnju, slijedi potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Ugovor se potpisuje u 4 primjerka od kojih kupac zadržava 3, a Nivogradnja 1 primjerak.

Nakon potpisa ugovora djelatnici prodaje uputiti će kupca kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj). Trošak ovjere ugovora snosi kupac. Preporučuje se uz ovjereni original ugovora od javnog bilježnika zatražiti i 3 ovjerene kopije.

Kupac je obavezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene na žiro-račun Nivogradnje. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. 

Primopredaja se vrši nakon izvršenog Tehničkog pregleda i pravomoćne Uporabne dozvole. Za primopredaju je potrebno imati Potvrdu o podmirenju ugovornih obveza koja se podiže u Upravi Nivogradnje. Kupac s Potvrdom o podmirenju ugovornih obveza odlazi na objekt gdje se ispunjava Zapisnik o stanju brojila u stanu (plinomjer, brojilo električne energija, vodobrojilo). S ispunjenim Zapisnikom, originalnim ugovorom te njegovim fotokopijama (3 primjerka) kupac odlazi u Plinaru, Vodoopskrbu i HEP izvršiti prijenos brojila na sebe. Nakon što izvrši prijenos brojila na sebe, kupac ponovno dolazi na objekt gdje se popunjava Zapisnik o primopredaji prostora te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zgradom. 

Po uplati ukupne kupoprodajne cijene te ukoliko je objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisan u zemljišne knjige, kupac u Upravi Nivogradnje preuzima Tabularnu ispravu koju ovjerava kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj).
Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac podnosi u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u ulici Hrvatske bratske zajednice b.b., 10000 Zagreb (zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice).
Radno vrijeme ZK odjela: 
Pon, čet, pet 8:00 – 12:15 h 
Uto, sri 8:00 – 12:15 h i 15:00 – 20:00 h 

Potrebna dokumentacija za upis vlasništva nekretnine:
– prijedlog za upis vlasništva (2x)
– ovjereni ugovor o kupoprodaji
– ovjerena tabularna isprava
– dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobne iskaznice)
– pristojba od 250 Kn (uplatnica se može dobiti u gruntovnici, a plaćanje se obavlja u pošti/banci).

Upis vlasništva kupca moguć je jedino ako je objekt i svi njegovi dijelovi upisan u zemljišne knjige. Četiri mjeseca po uporabnoj dozvoli, objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisuju se u zemljišne knjige.

KUPNJA STANA STAMBENIM KREDITOM

Ukoliko ste se odlučili kupiti stan sigurno vas zanima postupak kupnje stana. Za Vas smo pripremili vodič za kupnju stana u kojem vam detaljno pojašnjavamo sve korake pri kupnji.

Nakon odabira željenog stana, kupac isti može rezervirati osobno ili telefonski u našem prodajnom uredu na brojeve telefona 01 4666 335 ili 01 4666 765. Prilikom rezervacije potrebno je ostaviti ime, prezime i broj telefona (mobitela). Rezervacija je besplatna i traje 7 dana.

Kupac provjerava kreditnu sposobnost, odnosno koji iznos kredita može dobiti. U suradnji s Privrednom bankom d.d. nudimo Vam posebne pogodnosti. Možete se odlučiti i za kredit preko bilo koje druge banke.

Ukoliko se kupac odlučio na kupnju i zadovoljava uvjete za odobravanje kredita, s Nivogradnjom d.o.o. sklapa kupoprodajni ugovor. Ugovor se potpisuje u 4 primjerka, od kojih kupac zadržava 3, a Nivogradnja 1 primjerak.

 

Nakon potpisa ugovora djelatnici prodaje uputiti će kupca javnom bilježniku kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj). Trošak ovjere ugovora snosi kupac. Preporučuje se uz ovjereni original ugovora od javnog bilježnika zatražiti i 3 ovjerene kopije.

Kupac s ovjerenim ugovorom, vlasničkim listom i ostalom osobnom dokumentacijom u banci podiže zahtjev za odobravanje kredita.

 

Nakon odobrenja kredita banka priprema primjerke ugovora o kreditu i zahtjev za uknjižbu hipoteke u gruntovnici. Ugovore o kreditu potrebno je solemnizirati kod javnog bilježnika. Solemnizacija je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika koji provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih kupac. 

Sa solemniziranim ugovorom o kreditu kupac odlazi u gruntovnicu i predaje zahtjev za uknjižbu hipoteke banke na nekretninu. Prilikom predaje zahtjeva za uknjižbu kupac dobiva broj pod kojim se vodi njegov predmet. Rješavanje predmeta može se pratiti i na internetu, a ono obično traje oko tjedan dana.

Kad je predmet riješen, ponovno idete u gruntovnicu i podižete novi ZK izvadak s uknjiženom hipotekom banke i rješenjem o upisanom teretu. Novi ZK izvadak s uknjiženom hipotekom banke i rješenje nosite u banku te se dogovarate o isplati kredita. 
Banka uplaćuje iznos kupoprodajne cijene iz ugovora na žiro-račun prodavatelja (uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate). 

Primopredaja se obavlja nakon izvršenog Tehničkog pregleda i pravomoćne Uporabne dozvole. Za primopredaju je potrebno imati Potvrdu o podmirenju ugovornih obveza koja se podiže u Upravi Nivogradnje. Kupac s Potvrdom o podmirenju ugovornih obveza odlazi na objekt gdje se ispunjava Zapisnik o stanju brojila u stanu (plinomjer, brojilo električne energije, vodobrojilo). S ispunjenim Zapisnikom, originalom ugovora te njegovim fotokopijama (3x) kupac odlazi u Plinaru, Vodoopskrbu i HEP izvršiti prijenos brojila na sebe. Nakon što izvrši prijenos brojila na sebe kupac ponovno dolazi u objekt gdje se popunjava Zapisnik o primoredaji prostora te mu se predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zgradom.

Po uplati ukupne kupoprodajne cijene kupac u Upravi Nivogradnje preuzima Tabularnu ispravu koju ovjerava kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj). Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac podnosi u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u ulici Hrvatske bratske zajednice b.b., 10000 Zagreb (zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice). 
Radno vrijeme ZK Odjela: 
Pon, čet, pet 8:00 – 12:15 h 
Uto, sri 8.00 – 12:15 h i 15:00-20:00 h 

Potrebna dokumentacija za upis vlasništva nekretnine: 
– prijedlog za upis vlasništva (2x) 
– ovjereni ugovor o kupoprodaji 
– ovjerena tabularna isprava 
– dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobna iskaznica) 
– pristojba od 250kn (uplatnica se može dobiti u gruntovnici, a plaćanje se obavlja u pošti/banci). 

Upis vlasništva kupca moguć je jedino ako je objekt i svi njegovi dijelovi upisan u zemljišne knjige. Četiri mjeseca po uporabnoj dozvoli, objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisuju se u zemljišne knjige.

Nakon odabira željenog stana, kupac isti može rezervirati osobno ili telefonski u našem prodajnom uredu na brojeve telefona 01 4666 335 ili 01 4666 765. Prilikom rezervacije potrebno je ostaviti ime, prezime i broj telefona (mobitela). Rezervacija je besplatna i traje 7 dana.

Kupac provjerava kreditnu sposobnost, odnosno koju visinu kredita može dobiti. Ako je objekt u fazi izgradnje, moguće je kupiti stan samo preko banke koja je partner u projektu. Banka (partner u projektu) može odobravati kredite za kupnju stanova koji su u fazi izgradnje jedino ako ima založno pravo na zemljištu na kojem se objekt gradi. U fazi izgradnje u zemljišnim knjigama postoji samo parcela na kojoj se zgrada gradi. Tek nakon uporabne dozvole može se provesti etažiranje u zemljišnim knjigama. Nakon upisa zgrade u zemljišne knjige, odnosno upisa posebnih dijelova zgrade, banka će provesti brisanje založnog prava na svakom pojedinom posebnom dijelu. U našim projektima partner-banka je Privredna banka d.d.

Ukoliko se kupac odlučio na kupnju i zadovoljava uvjete za odobravanje kredita, s Nivogradnjom d.o.o. sklapa kupoprodajni ugovor. Ugovor se potpisuje u 4 primjerka, od kojih kupac zadržava 3, a Nivogradnja 1 primjerak.

Nakon potpisa ugovora djelatnici prodaje će uputiti kupca javnom bilježniku kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj). Trošak ovjere ugovora snosi kupac. Preporučuje se uz ovjereni original ugovora od javnog bilježnika zatražiti i 3 ovjerene kopije.

Kupac s ovjerenim ugovorom, vlasničkim listom i ostalom osobnom dokumentacijom u banci podiže zahtjev za odobravanje kredita.

Nakon odobrenja kredita banka priprema primjerke ugovora o kreditu i zahtjev za uknjižbu hipoteke u gruntovnici. Ugovore o kreditu potrebno je solemnizirati kod javnog bilježnika. Solemnizacija je postupak potvrde ugovora kod javnog bilježnika koji provjerava odgovara li ugovor propisanoj formi te objašnjava sudionicima u kreditu smisao i posljedice tog pravnog posla. Troškovi solemnizacije ovise o visini kredita i snosi ih kupac.

Nakon solemnizacije banka uplaćuje iznos kupoprodajne cijene iz ugovora na žiro-račun prodavatelja (uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate).

Primopredaja se obavlja nakon izvršenog Tehničkog pregleda i pravomoćne Uporabne dozvole. Za primopredaju je potrebno imati Potvrdu o podmirenju ugovornih obveza koja se podiže u Upravi Nivogradnje. Kupac s Potvrdom o podmirenju ugovornih obveza odlazi u objekt gdje se ispunjava Zapisnik o stanju brojila u stanu (plinomjer, brojilo električne energije, vodobrojilo). S ispunjenim Zapisnikom, originalnim ugovorom te njegovim fotokopijama (3x) kupac odlazi u Plinaru, Vodoopskrbu i HEP izvršiti prijenos brojila na sebe. Nakon što izvrši prijenos brojila na sebe, kupac ponovno u objekt gdje se popunjava Zapisnik o primoredaji prostora te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana i upute za upravljanje zgradom.

Po uplati ukupne kupoprodajne cijene te ukoliko je objekt i svi njegovi dijelovi upisani u zemljišne knjige, kupac u Upravi Nivogradnje preuzima Tabularnu ispravu koju ovjerava kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje. Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac podnosi u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u Ulici Hrvatske bratske zajednice b.b., 10000 Zagreb (zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice).

Radno vrijeme ZK Odjela:
Pon, čet, pet 8:00 – 12:15 h
Uto, sri 8:00 – 12:15 h i 15:00 – 20:00 h

Potrebna dokumentacija za upis vlasništva nekretnine:
– prijedlog za upis vlasništva (2x)
– ovjereni ugovor o kupoprodaji
– ovjerena tabularna isprava
– dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobna iskaznica)
– pristojba od 250kn (uplatnica se može dobiti u gruntovnici, a plaćanje se obavlja u pošti/banci).

Upis vlasništva kupca moguć je jedino ako je objekt i svi njegovi dijelovi upisan u zemljišne knjige. Četiri mjeseca po uporabnoj dozvoli, objekat i svi njegovi etažni dijelovi upisuju se u zemljišne knjige.

NEWSLETTER

Prijavite se na naš newsletter i prvi saznajte najnovije informacije