Stambeno - poslovna građevina POLJANICE - FAZA 3, Zagreb

Tehnički opis

Nivogradnja d.o.o. iz Zagreba, gradi stambeno-poslovnu građevinu radne oznake „Poljanice“ u Dubravi u Zagrebu.
Zemljište je omeđeno:

– na zapadu  Božjakovinskom ulicom,
– na sjeveru Ulicom Krotovica,
–  na istoku neizgrađenom zelenom površinom,
– na jugu Ulicom Poljanice III

Početak izgradnje: travanj 2023.
Završetak izgradnje: 01.07.2024.

Višestambeno poslovna građevina sastoji se od 201 stana, a izvodit će se u 3 faze. U prvoj  A fazi izgradit će se 78 stanova, u drugoj B fazi 63 stana, a u trećoj  C fazi 60 stanova i jedan poslovni prostor.

Građevina ima izduženi, blago izlomljeni pravokutni oblik, katnosti: podrum, prizemlje i 6 katova. Postavljena je na parcelu tako da prati konturu Božjakovinske ulice. Ispod čitave građevine i ispod vanjskog parkirališta nalazi se jedna podzemna etaža u kojoj su smještena parkirna mjesta.

Faze su međusobno odvojene dilatacijama i naslanjaju se jedna na drugu čineći zajedno vizualno jednu zgradu.

Druga C faza koja ima 60 stanova, smještena je na južnom dijelu parcele.

Ulaz u zgradu je dvostran. Glavni pješački ulaz u zgradu osiguran je  sa zapadne strane, iz Božjakovinske ulice. Stubišnim krakom vanjski teren povezan je sa visokim prizemljem.

Sporedni pješački ulaz nalazi se s istočne strane, s vanjskog parkirališta. Ovaj ulaz omogućava osobama s invaliditetom pristup dizalu na razini terena.

Sve etaže međusobno su povezane bešumnim liftom i prirodno osvijetljenim dvokrakim stubištem.

Kolni ulaz na parcelu osiguran je s juga, iz ulice Poljanice III., a kontrolirat će se podiznom rampom na daljinsko upravljanje.

Preko kolnog ulaza iz ulice Poljanice III. dolazi se do vanjskog parkirališta na istoku te do ulaza u podrumsku garažu preko uzlazno-izlazne  grijane rampe.

U podrumskoj garaži su smještena zatvorena parkirališna mjesta.

Na katovima su smješteni stanovi i spremišta.

Nosiva konstrukcija izvodit će se sistemom armirano-betonskih nosivih zidova i greda, armirano-betonskih monolitnih ploča i armirano betonske krovne ploče.

Temeljenje građevine izvest će se na temeljnoj ploči koja je oslonjena i kruto vezena na geotehničke pilote. Time je građevina dodatno osigurana na potres.

Podovi

Podovi kupaonica, WC-a i kuhinja bit će obloženi keramičkim pločicama I klase. Podovi loggia i terasa bit će obloženi visokokvalitetnim pločicama I klase za oblaganje vanjskih prostora. Završna obloga podova soba, ulaza i hodnika je gotov hrastov parket lakiran transparent lakom.

Zidovi

Pregradni zidovi izvodit će se iz blok opeke.

Fasadni zidovi izvodit će se od armiranog betona ili od blok opeke.

Zidovi iz blok opeke će se žbukati i ličiti, a zidovi od armiranog betona će se po potrebi pobrusiti, obraditi reparaturnim mortom i završno obojati.

Zidovi kupaonica i WC-a bit će obloženi keramičkim pločicama I klase od poda do stropa. Zid kuhinje bit će obložen keramičkim pločicama I klase, između donjih i gornjih kuhinjskih elemenata, na visini od 80 cm do 140 cm od kote gotovog poda.

Fasada

Fasada se izvodi kao kombinacija toplinskog fasadnog sustava (etics) i ventilirane fasade.

Toplinski fasadni sustav izvodi se kao sustav StoTherm Mineral 1, proizvođača STO, a čine ga toplinska izolacija mineralnom vunom debljine 15 cm obrađene armiranim polimer-cementnim mortom te završna obrada silikatnom žbukom.

Na ventiliranim dijelovima fasade toplinska izolacija je mineralna vuna debljine 15 cm kaširana staklenim voalom te zatvorena fasadnim pločama proizvođača Trespa, mehanički pričvršćenim na nosivoj potkonstrukciji.

Fasadni otvori

Fasadni otvori stanova zatvaraju se višekomornom PVC stolarijom ostakljenom troslojnim IZO staklom punjenim plemenitim plinom argonom. Unutarnje staklo je LOW-E što bitno smanjuje U-vrijednost stakla blokirajući prolaz infracrvenih zraka, a propušta sunčevu svjetlost. Zaštita od sunca izvodi se aluminijskim roletama. Kutije za rolete su toplinski izolirane.

Vanjska prozorska klupčica je od plastificiranog aluminija, a unutarnja klupčica je kamena.

Vrata

Ulazna vrata u stan bit će protudimno-protuprovalna. Visina vratnog krila je 208 cm.

Unutarnja vrata u stanu su visine 210 cm. Bit će izvedena s nadsvjetlom ostakljenim satinato staklom debljine 4 mm.

Vratna krila dnevnog boravka bit će ostakljena sigurnosnim lameliranim  satinato staklom debljine 3+3 mm. Vratna krila spavaćih soba bit će puna, a vratna krila kupaonica i wc-a bit će puna s ugrađenom ventilacijskom rešetkom. Vratna krila i dovratnici bit će završno lakirani visokokvalitetnim poliuretanskim lakom u bijeloj boji. Sva će vrata biti opremljena visokokvalitetnim bravama s pripadajućim kvakama i štitnicima.

Krov

Krov je armiranobetonska ploča debljine 20 cm malog nagiba. Izvest će se  kao neprohodni krov s laganim betonom za pad, toplinskom izolacijom XPS pločama debljine 20 cm, hidroizolacijom, te sa slojem granuliranog šljunka debljine min 8,0 cm.

Građevina se priključuje na javnu vodoopskrbnu mrežu, javnu kanalizaciju, elektroenergetsku mrežu, elektroničku komunikacijsku infrastrukturu (EKI) te gradski plinovod.


Plin
Plinski priključak za zgradu izvodi se zbog distribucije plina do plinskih kondenzacijskih kotlova na krovu. Plinska instalacija do stana nije predviđena te samim time kuhinja nema priključak na plin.

Grijanje i priprema potrošne tople vode

Etažno grijanje putem individualnih toplinskih podstanica (ITPS) s centralnom pripremom tople vode.

Grijanje i priprema potrošne tople sanitarne vode, riješeno je zajedničkim plinskim kotlovima priključenim na infrastrukturu Gradska plinare Zagreb, smještenim na krovu objekta. Zajednička toplinska stanica također je smještena na krovu objekta, a individualne toplinske podstanice (ITPS), smještene su podžbukno u blizini ulaza u stan. Svaki stan ima zasebno brojilo za mjerenje toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode.

Grijanje je projektirano kao dvocijevni sustav, preko individualnih toplinskih podstanica (ITPS) preko kojih se mjeri potrošnja utrošene toplinske energije za potrebe grijanja i pripremu potrošne tople vode (PTV). Kao ogrjevna tijela predviđeni su člankasti radijatori, a u kupaonicama dekorativni kupaonski registri.

Grijanje je omogućeno i preko dizalica topline koje su smještene u gotovo svim sobama.

Ventilacija sanitarnih prostora

Za sve sanitarne prostorije bez prozora predviđena je prisilna ventilacija putem odsisnih ventilatora.

Ventilacija kuhinja

Predviđen je priključak za kuhinjske nape ϕ 125 za odvod otpadnog zraka do krova građevine.

Klimatizacija

Stanovi su klimatizirani putem klima uređaja s unutarnjim jedinicom koja je smještena u gotovo svim sobama. Vanjske klima jedinice  kod stanova od prizemlja do 5. kata smještene su na loggiama stanova, dok su za stanove na 6. etaži smještene na krovu građevine.

 

Elektroinstalacija jake i slabe struje

Svaki stan je opremljen instalacijom jake struje, elektroničkom komunikacijskom infrastrukturom (EKI), RTV instalacijom i instalacijom kućnog video govornog uređaja – portafona.

Slaba struja

Svaki stan opremljen je instalacijom slabe struje: telefonska instalacije, RTV instalacija i instalacija zajedničkog kućnog video govornog uređaja. Građevina je opremljena zajedničkim antenskim sustavom za prijem TV i radio programa. Svaka soba u stanu opremljena je s jednom RTV utičnicom i jednom telefonskom utičnicom. Za prijem televizijskih kanala predviđen je zajednički kućni antenski uređaj koji omogućuje prijem zemaljskih i satelitskih TV programa, FM radijskih programa i prijem digitalnog satelitskog signala. U stanovima je predviđen jedan centralni ormarić za slabu struju (antene i telefone). Predviđena je slobodna instalacija za ulazak kablovskog operatera po izboru kupca u stan.

Jaka struja

U svakom stanu u hodniku predviđen je razdjelnik stana (RS) za koncentraciju elektroinstalacija. Instalacija u stanovima predviđena je P-vodičima u instalacijskim cijevima podžbukno a u mokrim čvorovima kabelima NYM-J u instalacijskim cijevima podžbukno. Šuko utičnice izvode se prema tlocrtima stanova. U sobama i dnevnom boravku utičnice se ugrađuju na visini 0,3-0,4 m. U kuhinji iznad radnih površina utičnice se ugrađuju na visini 1,1-1,2 m. Izvod za štednjak, utičnicu za hladnjak i izvod za perilicu suđa postavljaju se na visini cca 0,6 m od kote gotovog poda, izvod za napu na cca 1.6 m, a utičnice za stroj za pranje rublja na visini cca 1,6 m. Nadsvjetlo ili izvod za ogledalo u kupaonici postavljaju se na visini cca 2 m. Prekidači rasvjete se ugrađuju na visini cca 1,2 m.

Sustav vodoopskrbe i odvodnje

Sustav vodoopskrbe i odvodnje objekta izvest će se iz visokokvalitetnih i zdravstveno ispravnih sustava i materijala.

Sanitarni prostori bit će opremljeni visokokvalitetnim sanitarnim elementima I klase. Sanitarnu opremu u stanu čine keramička konzolna wc školjka s pripadajućom daskom i ugradbenim vodokotlićem, keramički umivaonik s odgovarajućom izljevnom armaturom te kada od lijevanog sanitarnog akrila s odgovarajućom izljevnom armaturom, a za stanove koji imaju dvije kupaonice još i tuš kada s paravanom i odgovarajućom izljevnom armaturom.

U kupaonici je predviđen priključak za stroj za pranje rublja, a u kuhinji priključak za stroj za pranje posuđa.

Glavni ventil za zatvaranje vode za svaki pojedini stan nalazi se u stanu i u vodomjernom ormariću na zajedničkom hodniku.

Mjerenje i obračun potrošnje toplinske energije, vode i struje predviđeno je za svaki stan posebno. Mjerenje potrošnje toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode predviđeno je za svaki stan posebno u ITPS stanicama pred glavnim ulazom u stan na zajedničkom hodniku. Mjerenje potrošnje električne energije predviđeno je dvotarifnim brojilima smještenim u zajednički ormar u zajedničkom hodniku. Mjerenje potrošnje vode predviđeno je sekundarnim impulsnim vodomjerima smještenim u vodomjernom ormariću u zajedničkom hodniku. Očitanja svih brojila vršit će se daljinskim putem.

Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje je : B
Specifična godišnja primarna energija je: A+

Svijetla visina u stanovima je 265 cm, a u sanitarnim prostorijama 266cm.