Tvrtka Nivogradnja Bygg AB, sa sjedištem u Goteburgu u Švedskoj osnovana je 2017. godine.

No naše djelovanje na području Švedske započelo je još 2015. godine kada smo otvorili podružnicu NIVOGRADNJA FILIAL SWEDEN, sa sjedištem u Stockholmu koja djeluje i danas.

Tokom 2015. adaptirali smo veći broj stanova u naselju Fitija u Stockholmu.
U 2015. godini izgradili smo  za kompaniju Tuve Bygg, roh -bau konstrukciju za objekat Kyrkbytorgetu, Goteborg, Švedska. Bruto površina objekta: 7461m2.
Tijekom 2016 i 2017 izveli smo nekoliko roh-bau konstrukcija za nekoliko stambenih objekata za kompaniju Tuve Bygg u Smogenu i Goteburgu.

2020.g. Nivogradnja Bygg AB bila je glavni izvođač projekta po sistemu ‘ključ u ruke’ u Oskarshamnu, na istočnoj obali Švedske. Ovaj stambeni objekt projektiran je u suradnji sa švedskim projektantskim tvrtkama, a glavni investiror bio je švedski BJC Group AB. Zgrada je površine 2700 m2, a sastoji se od prizemlja + 4 kata. Sadrži 23 stana + 1 gostinjski stan.

Naziv tvrtke:
Nivogradnja Bygg AB

Adresa tvrtke:
Box 533
44215 Kungalv
Goteburg, Švedska

Org. Nummer: 559122-8894

Poslovna banka i transakcijski račun:
SWEDBANK-SWEDEN, Account 81059 694 26 98660

OSKARSHAMN

Nivogradnja Bygg AB bila je glavni izvođač cijelog projekta, uključujući i projektiranje koje smo odradili u suradnji sa švedskim projektantskim firmama. Ugovor je sklopljen sa švedskim investitorom BJC Group AB na principu ključ u ruke.

 

 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 9. mj. 2019. – 10. mj. 2020.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Oskarshamn, istočna obala Švedske (320 km istočno od Goteborga i 340 km južno od Stockholma)
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 2700 m2, prizemlje + 4 kata, 23 stana + 1 gostinjski stan, na prizemlju zgrade se još nalaze i spremišta za stanove, spremište za dječja kolica, spremište za bicikle, tehnička soba i prostorija za odlaganje otpada
 • NAČIN IZVOĐENJA: cijelu konstrukciju objekta smo izveli sa radnicima Nivogradnje iz Hrvatske, a sve ostale instalaterske i završne radove sa lokalnim podizvođačima iz Oskarshamna
bild 2999
vallhamra_1567166537_png_62e2bbe62fa9d2197288c344446b01f2

VALLHAMRA

 • OPIS PROJEKTA: 7 stambenih zgrada, ukupno 135 stanova
 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 1. mj. 2017. – 5. mj. 2018.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Goteborg, zapadna obala Švedske
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 14345 m2
 • ODRAĐENI RADOVI: cijela betonska konstrukcija objekta

KULLAVIK – BRF TORNSEGLAREN

 • OPIS PROJEKTA:  6 stambenih zgrada s podzemnom garažom, ukupno 30 stanova
 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 3. mj. 2017. – 3. mj. 2018.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Goteborg, zapadna obala Švedske
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 5781 m2
 • ODRAĐENI RADOVI: cijela betonska konstrukcija objekta
kullavik-1_1567166537_png_094e919e72db2cc0628ec5be7dcfa31c
smogen_1567166536_jpg_bbea618e0abb09ca6a33308f1a1e20d0

SMOGEN (ukupno 3 projekta)

 

SMOGEN – HUS 3

 • OPIS PROJEKTA: 1 stambena zgrada; prizemlje + 2 kata, ukupno 8 stanova
 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 9. mj. 2016. – 12. mj. 2016.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Smogen, otok na zapadnoj obali Švedske (150 km sjeverno od Goteborga)
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 826 m2
 • ODRAĐENI RADOVI: cijela betonska konstrukcija objekta

 

SMOGEN – BRF SMOGENBODEN 1,2,3 (garaža)

 • OPIS PROJEKTA: podzemna garaža
 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 11. mj. 2016. – 4. mj. 2017.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Smogen, otok na zapadnoj obali Švedske (150 km sjeverno od Goteborga)
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 3465 m2
 • ODRAĐENI RADOVI: cijela betonska konstrukcija objekta

 

SMOGEN – BRF SMOGENBODEN 2-3

 • OPIS PROJEKTA: 6 stambenih zgrada, ukupno 56 stanova
 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 4. mj. 2017. – 10. mj. 2017.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Smogen, otok na zapadnoj obali Švedske (150 km sjeverno od Goteborga)
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 3798 m2
 • ODRAĐENI RADOVI: cijela betonska konstrukcija objekta

KYRKBYTORGET

 • OPIS PROJEKTA: 2 stambene zgrade  s podzemnim garažama; zgrada A – garaža + 3 kata + potkrovlje, zgrada B – garaža + 8 katova + potkrovlje, ukupno 56 stanova
 • POČETAK i ZAVRŠETAK IZGRADNJE: 11. mj. 2015. – 7. mj. 2016.
 • LOKACIJA PROJEKTA: Goteborg, zapadna obala Švedske
 • VELIČINA PROJEKTA: brutto površina 7461 m2
 • ODRAĐENI RADOVI: cijela betonska konstrukcija objekta
kyrkbytorget_1567166536_jpg_23b0ea031a7e6d9590b49aae15b8f2ab