Kupnja stana za gotovinu

Kupnja stana važna je odluka u životu svakog pojedinca. Postupak kupnje stana može biti stresan i kompliciran. Kako bismo vam olašali kupnju pripremili smo za vas vodič za kupnju stana u kojem vam detaljno pojašnjavamo sve korake pri kupnji.

Nakon odabira željenog stana, kupac isti može rezervirati osobno ili telefonski u našem prodajnom uredu na brojeve telefona 01/4666-335 ili 01/4666-765. Prilikom rezervacije potrebno je ostaviti ime, prezime i broj telefona (mobitela). Rezervacija je besplatna i traje 7 dana.

Ukoliko se kupac odlučio na kupnju, slijedi potpisivanje kupoprodajnog ugovora. Ugovor se potpisuje u 4 primjerka od kojih kupac zadržava 3, a Nivogradnja 1 primjerak.

Nakon potpisa ugovora djelatnici prodaje uputiti će kupca kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj). Trošak ovjere ugovora snosi kupac. Preporučuje se uz ovjereni original ugovora od javnog bilježnika zatražiti i 3 ovjerene kopije. 

Kupac je obavezan u dogovorenom roku (navedenom u ugovoru) izvršiti uplatu ugovorene kupoprodajne cijene na žiro-račun Nivogradnje. Uplata se vrši u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate. 

Primopredaja se vrši nakon izvršenog Tehničkog pregleda i pravomoćne Uporabne dozvole. Za primopredaju je potrebno imati Potvrdu o podmirenju ugovornih obveza koja se podiže u Upravi Nivogradnje. Kupac s Potvrdom o podmirenju ugovornih obveza odlazi na objekt gdje se ispunjava Zapisnik o stanju brojila u stanu (plinomjer, brojilo električne energija, vodobrojilo). S ispunjenim Zapisnikom, originalnim ugovorom te njegovim fotokopijama (3 primjerka) kupac odlazi u Plinaru, Vodoopskrbu i HEP izvršiti prijenos brojila na sebe. Nakon što izvrši prijenos brojila na sebe, kupac ponovno dolazi na objekt gdje se popunjava Zapisnik o primopredaji prostora te se kupcu predaju ključevi, garantni listovi, upute za korištenje i održavanje stana te upute za upravljanje zgradom. 

Po uplati ukupne kupoprodajne cijene te ukoliko je objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisan u zemljišne knjige, kupac u Upravi Nivogradnje preuzima Tabularnu ispravu koju ovjerava kod javnog bilježnika kod kojeg je deponiran potpis ovlaštene osobe Nivogradnje (u ugovoru Prodavatelj).
Prijedlog za uknjižbu prava vlasništva kupac podnosi u Zemljišnoknjižnom odjelu Općinskog suda u Zagrebu u ulici Hrvatske bratske zajednice b.b., 10000 Zagreb (zgrada Nacionalne i sveučilišne knjižnice).
Radno vrijeme ZK odjela: 
Pon, čet, pet 8:00 – 12:15 h 
Uto, sri 8:00 – 12:15 h i 15:00 – 20:00 h 

Potrebna dokumentacija za upis vlasništva nekretnine:
– prijedlog za upis vlasništva (2x)
– ovjereni ugovor o kupoprodaji
– ovjerena tabularna isprava
– dokaz o državljanstvu stjecatelja (kopija domovnice ili osobne iskaznice)
– pristojba od 250 Kn (uplatnica se može dobiti u gruntovnici, a plaćanje se obavlja u pošti/banci).

Upis vlasništva kupca moguć je jedino ako je objekt i svi njegovi dijelovi upisan u zemljišne knjige. Četiri mjeseca po uporabnoj dozvoli, objekt i svi njegovi etažni dijelovi upisuju se u zemljišne knjige.