Ušteda

Kućni troškovi ili režije velika su stavka u vašem proračunu i na njih se može utjecati ukoliko na ispravan način koristite struju, vodu i plin.

  Ukoliko želite smanjili troškovi računa za vodu potrebno je obratiti pažnju na način na koji koristite vodu. Uvođenjem samo...
Saznaj više
  Uštedom električne energije ne samo da pomažemo okolišu, nego pomažemo i sebi, jer smanjujemo mjesečne troškove režija. U današnje...
Saznaj više
  Troškovi za grijanje u najhladnijim zimskim mjesecima predstavljaju i do ¾ troškova za režije. U današnje vrijeme energetski najučinkovitiji...
Saznaj više