Stambeno - poslovna građevina POLJANICE - FAZA 2, Zagreb

Tehnički opis

Nivogradnja d.o.o. iz Zagreba, gradi stambeno-poslovnu građevinu radne oznake „Poljanice“ u Dubravi u Zagrebu.
Zemljište je omeđeno:

– na zapadu  Božjakovinskom ulicom,
– na sjeveru Ulicom Krotovica,
–  na istoku neizgrađenom zelenom površinom,
– na jugu Ulicom Poljanice III

Višestambeno poslovna građevina sastoji se od 201 stana, a izvodit će se u 3 faze. U prvoj  A fazi izgradit će se 78 stanova, u drugoj B fazi 63 stana, a u trećoj  C fazi 60 stanova i jedan poslovni prostor.

Građevina ima izduženi, blago izlomljeni pravokutni oblik, katnosti: podrum, prizemlje i 6 katova. Postavljena je na parcelu tako da prati konturu Božjakovinske ulice. Ispod čitave građevine i ispod vanjskog parkirališta nalazi se jedna podzemna etaža u kojoj su smještena parkirna mjesta.

Faze su međusobno odvojene dilatacijama i naslanjaju se jedna na drugu čineći zajedno vizualno jednu zgradu.

Druga B faza koja ima 63 stana, a koja je predmet je ove ponude, smještena je na srednjem dijelu parcele.

Ulaz u zgradu je dvostran. Glavni pješački ulaz u zgradu osiguran je  sa zapadne strane, iz Božjakovinske ulice. Stubišnim krakom vanjski teren povezan je sa visokim prizemljem.
Sporedni pješački ulaz nalazi se sa istočne strane, s vanjskog parkirališta. Ovaj ulaz omogućava osobama  pristup dizalu na razini terena.
Sve etaže međusobno su povezane bešumnim liftovima i prirodno osvjetljenim dvokrakim stubištem.

Kolni ulaz na parcelu osiguran je sa sjevera, iz Ulice Krotovica, a kontrolirat će se  rampom na daljinsko upravljanje.
Preko kolnog ulaza iz Ulice Krotovica dolazi se se do vanjskog parkirališta na istoku i do ulaza, preko uzlazno-izlazne grijane rampe, u podrumsku garažu.

Podrumska garaža organizirana je u poluetažama i u njoj su smještena zatvorena parkirališna mjesta.

Na sjevernom dijelu zgrade (faza 1), u ravnini vanjskog terena, osiguran je prostor za odlaganje otpada. Tamo se nalazi i prostorija trafostanice.

U visokom prizemlju i na katovima su smješteni stanovi.

Nosiva konstrukcija izvodit će se sistemom armirano-betonskih nosivih zidova i greda, armirano-betonskih monolitnih ploča i armirano betonske krovne ploče.

Temeljenje građevine izvest će se na temeljnoj ploči koja je oslonjena i kruto vezena na geotehničke pilote. Time je građevina dodatno osigurana na potres.

Podovi
Podovi
kupaonica, WC-a i kuhinja bit će obloženi keramičkim pločicama I klase.

Podovi loggia i terasa bit će obloženi visokokvalitetnim pločicama I klase za oblaganje vanjskih prostora. Završna obloga podova soba, ulaza i hodnika je gotov hrastov parket lakiran transparent lakom.

Zidovi
Pregradni zidovi izvodit će se iz blok opeke.
Fasadni zidovi izvodit će se od armiranog betona ili od blok opeke.

Zidovi iz blok opeke će se žbukati i ličiti,a zidovi od armiranog betona će se po potrebi pobrusiti, i bit će  obrađeni reparaturnim mortom te će biti ličeni.

Zidovi kupaonica i WC-a bit će obloženi keramičkim pločicama I klase od poda do stropa. Zid kuhinje bit će obložen keramičkim pločicama I klase, između donjih i gornjih kuhinjskih elemenata, na visini od 80 cm do 140 cm od kote gotovog poda.

Fasada
Fasada se izvodi kao kombinacija toplinskog fasadnog sustava (etics) i ventilirane fasade.

Toplinski fasadni sustav izvodi se kao sustav StoTherm Mineral 1, proizvođača STO, a čine ga toplinska izolacija mineralnom vunom debljine 15 cm obrađene armiranim polimer-cementnim mortom te završna obrada silikatnom žbukom.

Na ventiliranim dijelovima fasade toplinska izolacija je mineralna vuna debljine 15 cm kaširana staklenim voalom te zatvorena fasadnim pločama proizvođača Trespa, mehanički pričvršćenim na nosivoj podkonstrukciji.

Fasadni otvori
Fasadni otvori stanova zatvaraju se višekomornom PVC stolarijom ostakljenom troslojnim IZO staklom punjenim plemenitim plinom argonom. Unutarnje staklo je LOW-E što bitno smanjuje U-vrijednost stakla blokirajući prolaz infracrvenih zraka, a propušta sunčevu svjetlost. Zaštita od sunca izvodi se aluminijskim roletama. Kutije za rolete su toplinski izolirane.

Vanjska prozorska klupčica je od plastificiranog aluminija, a unutarnja klupčica je kamena.

Vrata

Ulazna vrata u stan bit će protudimno-protuprovalna. Visina vratnog krila 208 cm.
Unutarnja vrata u stanu su visine 210cm. Bit će izvedena s nadsvjetlom ostakljenim satinato staklom debljine 4 mm.
Vratna krila dnevnog boravka i hodnika bit će ostakljena sigurnosnim lameliranim satinato staklom debljine 3+3 mm. Vratna krila spavaćih soba bit će puna, a vratna krila kupaonica i wc-a bit će puna s ugrađenom ventilacijskom rešetkom. Vratna krila i dovratnici bit će završno lakirani visokokvalitetnim poliuretanskim lakom u bijeloj boji. Sva će vrata biti opremljena visokokvalitenim bravama s pripadajučim kvakama i štitnicima.

Krov

Krov je armiranobetonska ploča debljine 20 cm malog nagib. Izvest će se  kao neprohodni krov s laganim betonom za pad, toplinskom izolacijom XPS pločama debljine 20 cm, hidroizolacijom, te sa granuliranog šljunka debljine min 8,0 cm.

Građevina se priključuje na javnu vodoopskrbnu mrežu, javnu kanalizaciju, elektroenergetsku mrežu, distributivno-telekomunikacijsku kanalizaciju (DTK) te gradski plinovod

Plin
Plinski priključak za zgradu izvodi se zbog distribucije plina do plinskih kondenzacijskih kotlova na krovu. Plinska instalacija do stana nije predviđena te samim time kuhinja nema priključak na plin.

Grijanje i priprema potrošne tople vode

Etažno grijanje putem ITPS podstanica sa centralnom pripremom tople vode.
Grijanje i priprema potrošne tople sanitarne vode, riješeno je zajedničkim plinskim kotlovima priključenim na infrastrukturu Gradska plinare Zagreb, smještenim na krovu objekta. Zajednička toplinska stanica također je smještena na krovu objekta, a individualne toplinske podstanice (ITPS), smještene su podžbukno u blizini ulaza u stan. Svaki stan ima zasebno brojilo za mjerenje toplinske energije za grijanje i pripremu potrošne tople vode.

Grijanje je projektirano kao dvocjevni sustav, preko individulanih toplinskih podstanica (ITPS) preko kojih se mjeri potrošnja utrošene toplinske energije za potrebe grijanja i pripremu potrošne tople vode (PTV). Kao ogrjevna tijela predviđeni su člankasti radijatori, a u kupaonicama dekorativni kupaonski registri.

Grijanje je omogućeno i preko klima jedinica koje su smještene u gotovo svim sobama.

Ventilacija sanitarnih prostora

Za sve sanitarne prostorije bez prozora predviđena je prisilna ventilacija putem odsisnih ventilatora.

Ventilacija kuhinja

Predviđen je priključak za kuhinjske nape ϕ 125 za odvod otpadnog zraka do krova građevine.

Klimatizacija

Stanovi su klimatizirani putem klima uređaja s unutarnjim jedinicom koja je smještena u gotovo svim sobama. Vanjske klima jedinice  kod stanova od prizemlja do 5. kata smještene su na loggiama stanova, dok su za stanove na 6. etaži smještene na krovu građevine.

 

Elektroinstalacija jake i slabe struje

Svaki stan je opremljen instalacijom jake struje, elektroničko komunikacijskom infrastrukturom (EKI), RTV instalacijom i instalacijom kućnog audio video govornog uređaja – portafona.

Jaka struja

kojom je opremljen svaki stan sastoji se od instalacija jake struje, telefonske instalacije, RTV instalacije i instalacije zajedničkog audio uređaja. Građevina je opremljena zajedničkim antenskim sustavom za prijem TV i radio programa. Svaka soba u stanu opremljena je s jednom RTV utičnicom i jednom telefonskom utičnicom. Za prijem televizijskih kanala predviđen je zajednički kućni antenski uređaj koji omogućuje prijem zemaljskih i satelitskih TV programa, FM radijskih programa i prijem digitalnog satelitskog signala. U stanovima je predviđen jedan centralni ormarić za slabu struju (antene i telefone). Predviđena je slobodna instalacija za ulazak kablovskog operatera po izboru kupca u stan. Brojilo potrošnje električne energije smješteno je u stubištu.

Šuko utičnice izvode se prema tlocrtima stanova. U sobama i dnevnom boravku utičnice se ugrađuju na visini 0,3-0,4 m. U kuhinji iznad radnih površina utičnice se ugrađuju na visini 1,1-1.2 m. Izvod za štednjak, utičnicu za hladnjak i izvod za perilicu suđa postaviti na visini cca 0,6 m od kote gotovog poda, izvod za napu na cca 1.6 m, a utičnice za stroj za pranje rublja na visini cca 1,6 m. Nadsvjetlo ili izvod za ogledalo u kupaonici postaviti na visini cca 2 m. Prekidači rasvjete se ugrađuju na visini cca 1,2 m.

Sustav vodoopskrbe i odvodnje objekta izvest će se iz visokokvalitetnih i zdrastveno ispravnih sustava materijala.
Sanitarni prostoribit će opremljeni visokokvalitetnim sanitarnim elementima I klase. Sanitarnu opremu u stanu čine keramička konzolna wc školjka s pripadajućom daskom i ugradbenim vodokotlićem,keramički umivaonik s odgovarajućom izljevnom armaturom te kada od lijevanog sanitarnog akrila s odgovarajućom izljevnom armaturom, a za stanove koji imaju dvije kupaonice još i tuš kada s paravanom i odgovarajućom izljevnom armaturom.

U kupaonici je predviđen priključak za stroj za pranje rublja, a u kuhinji priključak za stroj za pranje rublja.

Ventil za zatvranje vode za svaki pojedini stan nalazi se u stanu i u vodomjernom ormariću na stubištu.

Mjerenje i obračun potrošnje plina, vode i struje predviđeno je za svaki stan posebno. Mjerenje potrošnje plina predviđeno je u ITPS stanicama pred glavnim ulazom u stan na stubištu. Mjerenje potrošnje električne energije predviđeno je dvotarifnim brojilima smještenim u zajednički ormar u zajedničkom hodniku. Mjerenje potrošnje vode predviđeno je sekundarnim impulsnim vodomjerima smještenim u vodomjernom ormariću u zajedničkom hodniku. Očitanja svih brojila vršit će se daljinskim putem.

Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje je : B
Specifična godišnja primarna energija je: A+

Svijetla visina u stanovima je 265 cm, a u sanitarnim prostorijama 266cm.